Privacy en Cookies

Privacy verklaring Meijs Mediation

Identiteit en contactgegevens 


Deze privacy verklaring is van toepassing op Meijs Mediation, gevestigd Van Reede Ginckellaan 12, 3958BG te Amerongen en inschreven bij de KvK onder nummer 302 25 243.

De verwerkingsverantwoordelijke is Froukje Vernooij. Vragen omtrent privacy vraagstukken kunt u sturen naar info@meijsmediation.nl

Doeleinden en grondslagen verwerking informatie

Meijs Mediation verwerkt informatie met de volgende doelen:

– contact op kunnen nemen met (potentiële) klanten en relaties;
– het kunnen uitvoeren van overeenkomsten;
– administratieve doeleinden (opstellen contracten, offertes en facturen)

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt ten aanzien van bovenstaande doelen zijn:
–  naam- en adresgegevens;
–  email en telefoonnummers;
–  bankgegevens;

De volgende grondslagen, zoals genoemd in de AVG, zijn hierop van toepassing:
– noodzakelijkheid voor het kunnen uitvoeren van overeenkomsten;
– toestemming van betrokken personen

Ontvangers van persoonsgegevens 

Meijs Mediation deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor gerechtvaardige belangen van Meijs Mediation. De volgende categorieën van ontvangers van persoonsgegevens worden door Meijs Mediation gebruikt:
– email afhandeling;
– website/hosting partijen;
– verwerkers van online formulieren.

Alleen de gegevens die hiervoor strikt noodzakelijk zijn, worden gedeeld. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten en zij voldoen allen aan de AVG.

Cookies
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.


Bewaartermijn van persoonsgegevens
Meijs Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet onbeperkt.
–  Naam-, adres- en contactgegevens ten behoeve van administratieve zaken (als 
facturatie) worden maximaal 5 jaar bewaard.
–  Gegevens voor het uitvoeren van een opdrachtovereenkomst en voor 
gerechtvaardigde belangen worden maximaal tot 1 jaar na uitvoering van een overeenkomst bewaard.

Bescherming gegevens
Meijs Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meijs Mediation. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meijsmediation.nl. 
Meijs Mediation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

MEIJS MEDIATION & CONFLICTBEMIDDELING

Meijs Mediation MfN Register