Relatietherapie

Niets is zo persoonlijk als een liefdesrelatie. De kwaliteit er van heeft wezenlijke invloed op ons leven. Door de intimiteit van de liefde kan het extra moeilijk zijn als de verbinding met de ander onveilig gaat voelen.

 

Waar zijn jullie? Hoe zijn jullie daar gekomen? Waar willen jullie naartoe en wat is daar voor nodig?

 

Samen kijken we wat jullie nodig hebben en wat voor jullie het beste werkt. Daar is niet één manier voor en dit vergt kwetsbaarheid en moed.

Ik werk onder meer aan de hand van de EFT (Emotionally Focussed Therapy) methode. We verhelderen de bestaande patronen en de daaronder liggende emoties en belangen. Inzicht helpt om ongewenste interactiepatronen aan te passen.

Bewustwording geeft ruimte voor het maken van keuzes. Keuzes waar je toe komt door te bekijken wat belangrijk voor je is.

 

MEIJS MEDIATION & CONFLICTBEMIDDELING

Meijs Mediation MfN Register