Mediation

Conflicten kunnen zo vastlopen dat het moeilijk is om samen tot een oplossing te komen. Mediation kan dan een goede manier zijn om het gesprek weer op een constructieve manier op weg te helpen.

 

Mediation is een bemiddelingsproces waarbij onder begeleiding van een mediator als onpartijdige derde door de conflictpartijen zelf naar een oplossing wordt gezocht die voor beiden goed is.

De mediator geeft beide partijen de ruimte om hun verhaal te doen en gehoord te worden. In plaats van een herhaling van standpunten wordt gekeken naar de onderliggende belangen. Waar gaat het werkelijk over? Wanneer helder is wat de belangen zijn, kan er vaak met meer wederzijds begrip onderhandeld worden. Mediation is daarom niet alleen van grote waarde binnen een bestaand conflict, maar ook voor de communicatie in de toekomst. In plaats van verslechtering van de relatie door een aanhoudend conflict, kan deze zelfs verbeteren.

 

Juist omdat de conflictpartijen zelf en gezamenlijk tot een oplossing komen, worden de gemaakte afspraken en oplossingen in de praktijk beter geaccepteerd, nageleefd en zijn deze duurzamer dan wanneer een oplossing door een derde partij (zoals een rechter) wordt opgelegd. Daarnaast is mediation aanzienlijk sneller en minder kostbaar dan een gerechtelijke procedure. Over het algemeen worden de kosten van mediation door partijen gedeeld.

Klik hier als je meer wilt weten over het verschil tussen Conflictbegeleiding en Mediation.