Wanneer emoties hoog zijn opgelopen, is het vaak moeilijk elkaar nog te verstaan. Hoe blijf je met elkaar in verbinding terwijl je in conflict bent?

"

What our customers have to say ...

"Lorem ipsum dolor amet coloring book schlitz jean shorts roof party keffiyeh portland unicorn helvetica artisan ennui gochujang cliche everyday carry actually chillwave. Poke you probably haven't heard of them chicharrones letterpress raclette lyft. Lomo vinyl schlitz, pickled actually sriracha hot chicken authentic gochujang fanny pack 3 wolf moon gastropub kitsch everyday carry tattooed. Mustache 90's shaman, narwhal umami pok pok schlitz venmo small batch mumblecore."

-Raving Client

Mediation

Mediation is een vorm van het oplossen van conflicten waarbij onder begeleiding van een mediator door de partijen zelf naar een constructieve oplossing wordt gezocht. Juist omdat de conflictpartijen zelf en gezamenlijk tot een oplossing komen, worden de gevonden oplossingen in de praktijk beter geaccepteerd en zijn deze duurzamer dan wanneer een oplossing door een derde partij (zoals een rechter) wordt opgelegd. Omdat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de gevonden oplossing, worden afspraken beter nageleefd.

 

De mediator begeleidt als onpartijdige derde dit proces en geeft beide partijen de ruimte om hun verhaal te doen, gehoord en gezien te worden. Wanneer helder wordt wat de belangen zijn van beide partijen, kan er vaak met meer begrip naar elkaars standpunten gekeken worden. Waar gaat het werkelijk over? Mediation kan daarom niet alleen van belang zijn binnen een bestaand conflict, maar kan ook een toegevoegde waarde hebben voor de communicatie en wederzijds begrip in de toekomst.

 

Mediation is goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Over het algemeen worden de kosten van mediation door partijen gedeeld. Is er meer autonomie en een duurzamer resultaat.

 

DOWNLOAD NOW

MEIJS MEDIATION & CONFLICTBEMIDDELING

Meijs Mediation MfN Register